Onnikasta vertaisarvioitu THL:n HYTE-toimintamalli

Digitaalinen Onnikka elintapaohjaussovellus on läpikäynyt THL:n laatiman HYTE-toimintamallien vertaisarviointiprosessin. Toimintamalliin on koottu tietoa Onnikan tieteellisestä näytöstä, vaikuttavuudesta ja käytännön sovellettavuudesta käyttäytymisen ja elintapojen muutoksenhallintaan.

HYTE-toimintamallit edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Toimintamallien arvioinnit on tarkoitettu tueksi terveyden ja hyvinvoinnin päätöksentekoon sekä resurssien kohdentamiseen. Lue lisää THL:n sivuilta: HYTE-toimintamallien arviointi – THL

Onnikka on laajimmin suosituksia kerännyt elintapaohjaussovellus Suomessa. Tuoreen THL-toimintamalliarvioinnin lisäksi jo aikaisemmin Onnikka-ohjelma on todettu vaikuttavana digihoitomuotona Lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa, Palveluvalikoima-neuvoston (PALKO) suosituksessa sekä Euroopan kardiologisen seuran preventioyhdistyksen (European Association of Preventive Cardiology) suosituksessa. Onnikka on myös menestyksellisesti läpikäynyt kansallisen Digi-HTA arvioinnin.