Yrityksen taustaa

Onnikan kehitys alkoi Oulun yliopistolla yli 10 vuotta sitten.

Professori Markku Savolainen oli sisätautien erikoislääkärinä ja tutkijana nähnyt, kuinka ylipainoepidemia oli vuosikymmenien ajan pahentunut, ja hän halusi yhdessä tutkimusryhmän sisätautien, aineenvaihdunnan sekä ravitsemus- ja käyttäytymistieteiden asiantuntijoiden kanssa kehittää toimivan ja kustannustehokkaan ratkaisun ongelmaan.

Professori Harri Oinas-Kukkonen oli oman tietojärjestelmätieteiden tiiminsä kanssa samanaikaisesti kehittänyt Persuasive Systems Design -menetelmää. Menetelmän avulla suunnitelluilla tietoteknisillä ratkaisuilla pystytään vaikuttamaan ihmisten kestävään käyttäytymisen ja asenteiden muutokseen. Yhdessä laajan tutkijajoukon kanssa he päättivät yhdistää voimansa kehittääkseen uuden lähestymistavan, jossa yhdistetään käyttäytymisen muutokseen liittyvät erilaiset näkökulmat erityisesti liittyen painonhallintaan pohjautuen Persuasive Systems Design -menetelmälle.

Yhteistyön pohjalta syntyi Onnikka-ohjelmisto, jota on tutkittu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa ja sen pitkäaikainen vaikuttavuus ja turvallisuus on havaittu erittäin hyväksi ylipainon hoidossa ja elintapaohjauksessa. Onnikan hyvistä tuloksista on myös raportoitu Suomen mediassa laajalti.

Onnikan saamista laajempaan käyttöön tutkimuspiirien ulkopuolella oli pohdittu jo pidemmän aikaa, kun vuonna 2020 aloitettiin kaupallistamismahdollisuuksia systemaattisesti selvittävä projekti.

Projektin rahoittajana toimivat Business Finland ja Oulun yliopisto. Hankkeen lopputuloksena todettiin, että menetelmällä on saavutettavissa suuria hyötyjä eri osapuolille ja että sen kaupallinen potentiaali on huomattava.

Loppuvuodesta 2021 päätettiin perustaa Onnikka Health Oy, joka vastaa sovelluksen kaupallistamisesta. Onnikka Health Oy on hankkinut Oulun yliopistolta yksinoikeudella kaikki Onnikkaan liittyvät oikeudet kaupallista käyttöä varten.