Tutkimus

Onnikka-ohjelman käyttöä on tutkittu lähes kymmenen vuoden ajan laajoissa ja pitkäkestoisissa kliinisissä tutkimuksissa.

Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 532 ylipainoista tai lihavaa henkilöä (painoindeksi 27–35 kg/m2). Onnikan käyttö vuoden ajan paransi merkittävästi painonpudotustulosta riippumatta ryhmäohjauksen laajuudesta ja hyvä tulos säilyi vielä toisen vuoden ajan – siis vielä Onnikan käytön lopettamisen jälkeenkin. Paras tulos (5–6 % laihtuminen) saatiin yhdistettynä intensiiviseen ryhmäohjaukseen, mutta myös ilman face-to-face -ohjausta Onnikkaa käyttäneet laihtuivat noin 2 %.

Suurella osalla ylipainoisista on metabolinen oireyhtymä, joka on sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijä.

Siihen kuuluu vyötärölihavuus, kohonnut verenpaine, huono sokeritasapaino sekä veren rasvojen muutokset. Onnikkaa aktiivisimmin käyttäneistä 71 %:lla metabolinen oireyhtymä hävisi kahden vuoden kuluessa ja keskivertokäyttäjistäkin vähintään joka toisella. Tulos on merkittävä kansanterveyden kannalta keskeisten sairauksien ehkäisyssä.

Viimeisimmässä Onnikka-tutkimuksessa selvitetään vaikuttavuutta 200 lihavalla henkilöllä (painoindeksi 30–40 kg/m2).

Ymmärrystä Onnikan vaikuttavuuden takana olevista tekijöistä pyritään syventämään jatkuvasti. Alustavien tulosten perusteella Onnikan käyttöön satunnaistetut henkilöt laihtuivat merkittävästi, mutta Onnikan myöhempään aloitukseen satunnaistettujen henkilöiden (jotka eivät siis saaneet vielä Onnikkaa käyttöönsä) painot eivät muuttuneet tai nousivat hieman puolen vuoden seurannassa.

Tämän lisäksi Onnikka-ohjelmaa tutkitaan parhaillaan myös terveyskeskusten potilailla, joilla on lihavuuden lisäksi vähintään kaksi muuta sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijää. Tämäkin tutkimus on pitkäkestoinen ja tuloksia joudutaan odottamaan vielä parikin vuotta.

Tutkimustulosten pohjalta Onnikka-ohjelma on todettu vaikuttavana digihoitomuotona Lihavuuden Käypä hoito
-suosituksessa, Palveluvalikoima-
neuvoston (PALKO) suosituksessa sekä Euroopan kardiologisen seuran preventioyhdistyksen (European Association of Preventive Cardiology) suosituksessa. Onnikka on myös menestyksellisesti läpikäynyt kansallisen Digi-HTA arvioinnin.