Onnikka sovelluksena

Käyttäytymisen ja elintapojen muutoksenhallintaa tukeva ohjelma

Onnikka on älypuhelimille optimoitu käyttäytymisen ja elintapojen muutoksen hallintaa tukeva ohjelma,

joka todistetusti auttaa ylipainoisia ja lihavia ihmisiä muuttamaan asenteitaan, ajatuksiaan ja käyttäytymistään terveellisempään suuntaan. Tuloksena on pysyvä painonpudotus, jonka laajat kliiniset tutkimukset osoittavat.

Antamassaan ohjauksessa Onnikka hyödyntää kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja suostutteleva suunnittelua (engl. Persuasive Systems Design).

Onnikkaa käytetään kaksi kertaa viikossa puolen vuoden ajan, jonka jälkeen on lyhyt virkistysjakso. Tänä aikana käyttäjä saa säännöllisesti tietoa muutoksenhallintaan, tunteisiin, syömiskäyttäytymiseen ja elintapoihin liittyvistä asioista. Ohjelmaan kuuluu aiheisiin liittyviä tehtäviä ja omaseurantaa. Käyttäjä saa myös säännöllistä palautetta omasta edistymisestään.

Menetelmän taustalla on Oulun yliopistossa tehty pitkä tieteellinen tutkimus sekä kliinisten tutkimusten näyttö menetelmän pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta. Onnikka on huomattavasti kustannustehokkaampi kuin muut todistetusti toimivat lihavuudenhoitomenetelmät.

Onnikka-sovelluksen asiakkaita ovat terveydenhuollon ja elintapaohjauksen toimijat kuten terveysasemat, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, hyvinvointi- ja työkykypalveluiden tarjoajat ja ravitsemusneuvonta- ja liikuntapalveluiden tarjoajat.

Onnikan asiakasorganisaatiot tarjoavat sovelluksen omille asiakkailleen, jotka hyötyvät elintapojen muutoksesta ja paremmasta painonhallinnasta.