Menetelmä

Käyttäytymisen muutosta tukevat tietojärjestelmät

Käyttäytymisen muutosta tukevat tietojärjestelmät auttavat ja tukevat sovellukseen upotettujen vakuuttavien ja suostuttelevien ohjelmisto-ominaisuuksien kautta käyttäjää saavuttamaan hänen omat tavoitteensa. Tällaiset sovellukset eivät manipuloi tai johda harhaan, vaikka ne hyödyntävätkin ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä osana ohjelmistosuunnittelua. Ratkaisut ovat tarkoin tilanteeseen räätälöityjä ja usein myös yksilöllisiä.

Persuasive Systems Design

Persuasive Systems Design -malli, lyhyemmin PSD, on Oulun yliopistossa kehitetty suunnittelumenetelmä, joka tarjoaa systemaattisen tavan viedä sovelluskehitystyö läpi heti sen alusta alkaen vakuuttavan ja suostuttelevan suunnitteluun pohjautuen ja sitä korostaen. Menetelmän avulla kehitetyt digitaaliset terveysinterventiot tarjoavat tarkoin harkittuja ohjelmisto-ominaisuuksia sellaisissa kriittisissä kohdissa, joilla muutoksen tekemisen kannalta on ratkaiseva merkitys. Kaikki tämä tapahtuu läpikäyvästi ja eettisesti kestävällä tavalla.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Onnikka-sovelluksen tarjoama informaatio pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapian, jonka mukaan yksilön omalla aktiivisella toiminnalla ja valinnoilla on mahdollista vaikuttaa omaan käyttäytymiseen ja elämään. Ohjaus keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, samoin siinä huomioidaan käyttäytymisen tilannekohtaisuus ja -sidonnaisuus. Pysyviin elämäntapamuutoksiin kannustetaan ilman turhaa syyllistämistä, sillä useiden eri tekijöiden ymmärretään vaikuttavan painonhallintaan. Onnikka-sovelluksessa asiakasta ohjataankin tunnistamaan ja muuttamaan omia syömiseen ja painoon liittyviä ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistottumuksiaan arjen eri tilanteissa. Uusia ajattelu- ja toimintatapoja sekä menetelmiä harjoittelemalla asiakas voi vähitellen oppia omatoimisesti tekemään pysyviä elämäntapamuutoksia ilman sovelluksen antamaa tukea.

Lisätietoa

Oheisessa White Paperissa on kuvattu Onnikka-menetelmää hieman tarkemmin:

Design and development of Onnikka – Why it works