Yritys

Your health is our priority.

Yrityksen taustaa

Onnikan kehitys alkoi Oulun yliopistolla yli 10 vuotta sitten.

Professori Markku Savolainen oli sisätautien erikoislääkärinä ja tutkijana nähnyt kuinka ylipainoepidemia oli pahentunut vuosikymmenien ajan, ja hän halusi yhdessä tutkimusryhmän sisätautien, aineenvaihdunnan sekä ravitsemus- ja käyttäytymistieteiden asiantuntijoiden kanssa kehittää toimivan ja kustannustehokkaan ratkaisun ongelmaan.

Hän tapasi yliopistolla tietojärjestelmätieteiden professorin Harri Oinas-Kukkosen, joka oli omalla laitoksellaan tiiminsä kanssa pitkään kehittänyt Persuasive Design -menetelmää. Menetelmän avulla pystytään vaikuttamaan ihmisten pitkäaikaiseen käyttäytymiseen. He päättivät yhdistää voimansa laajan tutkijajoukon kanssa kehittääkseen menetelmän, jossa yhdistetään käyttäytymisen muutoksen näkökulmat erityisesti liittyen painonhallintaan hyödyntäen Persuasive Design -ohjelmointia.

Yhteistyön pohjalta syntyi Onnikka-ohjelmisto, jota on tutkittu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa ja sen pitkäaikainen vaikuttavuus ja turvallisuus on havaittu erittäin hyväksi ylipainon hoidossa. Onnikan hyvistä tuloksista on myös raportoitu varsinkin Suomen mediassa.

[Tähän kuvituskuvaksi kuva Markusta ja/tai Harrista, joka on selkeästi vanha kuva, vuodelta 2012? Tai skannattu lehtileike?]

Onnikan saamista laajempaan käyttöön tutkimuspiirien ulkopuolelle oli pohdittu pitemmän aikaa, ja 2020 aloitettiin projekti, jossa sen kaupallistamismahdollisuuksia tutkittiin systemaattisesti.

Projektin rahoittajana toimi Business Finland ja Oulun yliopisto. Projektin lopputuloksena todettiin, että menetelmällä on saavutettavissa suuria hyötyjä eri osapuolille ja että sen kaupallinen potentiaali on huomattava. 

Loppuvuodesta 2021 päätettiin perustaa Onnikka Health Oy, joka vastaa sovelluksen kaupallistamisesta. Onnikka Health Oy on hankkinut Oulun yliopistolta yksinoikeudella kaikki Onnikkaan liittyvät oikeudet kaupallista käyttöä varten.   

[Tänne kuvituskuvaksi tuore valokuva? Esim. Kuvataan meidän standi HIMSSissä]